2020.2.19

เกี่ยวกับการระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่

■การระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่คือ?
ตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2019เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่(2019-nCoV)ที่มีต้นกำเนิดการแพร่ระบาดมาจากมณฑลหูเป่ย์ประเทศจีน มีการรายงานว่าผู้ที่ได้รับเชื้อไวรัสนี้จะมีอาการไอ มีไข้สูงและปอดอักเสบเป็นต้น  เชื้อไวรัสสามารถแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่นจากลมหายใจและจากการสัมผัสผู้ป่วย

■ผู้ที่เคยเดินทางไปยังเมืองมณฑลหูเป่ย์ หรือเจ้อเจียง หรือเคยเดินทางไปประเทศจีน และผู้ที่คลุกคลีกับผู้ที่เคยไปเดินทางไปมณฑลหูเป่ย์ หรือเจ้อเจียงหรือคลุกคลีกับผู้ที่เคยเดินทางไปประเทศจีนภายใน2 สัปดาห์
ควรเฝ้าระวังอาการดังต่อไปนี้
 เมื่อมีอาการไอและมีไข้กรุณาติดต่อสถานพยาบาลทันที
 กรุณาใส่ผ้าปิดจมูกเมื่อไปพบแพทย์และควรปฎิบัติตามคำแนะนำจากสถานพยาบาล
 เมื่อไปพบแพทย์กรุณาแจ้งแพทย์หากท่านเคยเดินทางหรือคลุกคลีกับผู้ที่เคยเดินทางไปมณฑลหูเป่ย์หรือ เจ้อเจียง หรือเคยเดินทางไปประเทศจีน

■ พยายามช่วยกันป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาด
การป้องกันด้วยตนเอง
 กลับมาจากข้างนอกควรล้างมือให้สะอาด
 พยายามให้อากาศภายในห้องถ่ายเท ไม่อับชื้น
 ดูแลสุขภาพสม่ำเสมอ พักผ่อนนอนหลับอย่างเพียงพอ
 รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และดื่มน้ำให้เพียงพออย่างเหมาะสม
ป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดด้วยการรักษามารยาทการไอ
 หากมีอาการไอ หรือ จามให้สวมหน้ากากอนามัย
 ขณะไอหรือจาม ควรเอาทิชชูป้องปากและจมูก

ข่าวสารหลายภาษาเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่(ภาษาญี่ปุ่นที่เข้าใจง่าย・ภาษาอังกฤษ)
http://www.clair.or.jp/tabunka/portal/info/contents/114517.php