2019.5.31

(English) Blooming situation of iris(May 31)

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).