2019.10.11

“Safety tips” và “NHK WORLD RADIO JAPAN”

・ Cơn bão số 19 được dự đoán sẽ đổ bộ vào Nhật Bản trong ngày 12 hoặc ngày 13 tháng 10. Bạn hãy lưu ý xem thông tin thời tiết để được cập nhật tình hình bão!

・ Bạn có thể xem thông tin thời tiết trên 2 ứng dụng trên điện thoại di động là “Safety tips” và “NHK WORLD RADIO JAPAN”.

 

ベトナム語