Bằng xe buýt:

Từ sân bay Narita

Lấy xe buýt Ibaraki Kotsu đi về hướng ga Hitachi qua ga Mito và Hitachinaka. Xuống xe tại trạm xe buýt cuối cùng là Suigo-Itako. (khoảng 30 phút.)

Từ sân bay quốc tế Haneda

Lấy xe buýt Kanto Tetsudo hoặc xe buýt Keihin Kyuko đi về hướng Kashima Jingu. Xuống xe tại trạm xe buýt cuối cùng là Suigo-Itako.

Từ ga Tokyo

Có 3 lựa chọn từ ga Tokyo:
Lấy xe buýt Kanto Tetsudo, xe buýt JR, hoặc xe buýt Keisei đi về hướng Kashima Jingu. Xuống xe tại trạm xe buýt cuối cùng là Suigo-Itako.
Lấy xe buýt Kanto Tetsudo hoặc xe buýt JR đi về hướng Hasaki. Xuống xe tại trạm xe buýt cuối cùng là Suigo-Itako.
Lấy xe buýt Kanto Tetsudo đi về hướng Hokota. Xuống xe tại ga Itako.

Từ Tokyo Disney Resort

Lấy xe buýt Kanto Tetsudo đi về hướng Kashima Jingu. Xuống xe tại trạm xe buýt cuối cùng là Suigo-Itako. (khoảng 50 phút)

Bằng tàu điện:

Từ sân bay Narita

Lấy tàu tuyến JR Narita đi về hướng Sakura, và tại ga Narita chuyển sang tàu đi về Choshi (vẫn trên tuyến Narita). Tại Sawara, lấy tàu tuyến JR Kashima đi về hướng Kashima Jingu, xuống ga Itako. (Thời gian cần thiết: khoảng 50 phút.)

Từ ga Tokyo

Lấy tàu tuyến JR Sobu đến ga Chiba, và từ đó lấy tàu tuyến JR Narita đến ga Narita. Vẫn trên tuyến Narita, lấy tàu đi về hướng Choshi cho đến ga Sawara. Tại ga Sawara, lấy tàu tuyến JR Kashima đi về hướng Kashima Jingu, xuống ga Itako. (Thời gian cần thiết: khoảng 110 phút.)