เดินทางโดยรถบัส:

จากสนาบินนาริตะ

นั่งรถบัสอิบารากิโคสึที่มุ่งหน้าไปยังสถานีฮิตาชิ โดยจะผ่านสถานีมิโตะและฮิตาชินาคะ ลงรถที่สถานีขนส่งซุยโกอิทาโคะ (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)

 

จากสนามบินนานาชาติฮาเนดะ

นั่งรถบัสคันโตเท็ตสึโด หรือรถบัสเคฮินคิวโค ที่มุ่งหน้าไปยังคาชิมะจินกู แล้วไปลงรถที่สถานีขนส่งซุยโกอิทาโคะ

 

จากสถานีโตเกียว

การเดินทางจากสถานีโตเกียวมี 3 วิธีให้เลือก:
นั่งรถบัสคันโตเท็ตสึโด, รถบัส JR, หรือรถบัสเคเซที่มุ่งหน้าไปยังคาชิมะจินกู ลงรถที่สถานีขนส่งซุยโกอิทาโคะ
นั่งรถบัสคันโตเท็ตสึโดหรือรถบัส JR ที่มุ่งหน้าไปยังฮาซาคิ แล้วไปลงรถที่สถานีขนส่งซุยโกอิทาโคะ
นั่งรถบัสคันโตเท็ตสึโดที่มุ่งหน้าไปยังโฮโคตะ ลงรถที่สถานีอิทาโคะ

 

จากโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท

นั่งรถบัสคันโตเท็ตสึโดที่มุ่งหน้าไปยังยังคาชิมะจินกู ลงรถสที่สถานีขนส่งซุยโกอิทาโคะ (ใช้เวลาประมาณ 50 นาที)

 

 

เดินทางโดยรถไฟ:

จากสนาบินนาริตะ

นั่งรถไฟสาย JR นาริตะ ที่มุ่งหน้าไปซาคุระ แล้วไปต่อรถที่สถานีนาริตะ โดยเปลี่ยนไปขึ้นรถขบวนที่มุ่งหน้าโจชิ (ยังเป็นรถไฟสาย JR นาริตะอยู่) เมื่อถึงซาวาระให้เปลี่ยนรถเป็นสาย JR คาชิมะที่มุ่งหน้าไปคาชิมะจินกูและนั่งไปจนถึงอิทาโคะ (ใช้เวลาประมาณ 50 นาที)

 

จากสถานีโตเกียว

นั่งรถไฟสาย JR โซบุไปสถานีจิบะ แล้วเปลี่ยนไปขึ้นสาย JR นาริตะ นั่งไปจนถึงสถานีนาริตะ จากนั้นนั่งรถสายเดิมคือสาย JR นาริตะ แต่เปลี่ยนไปขื้นขบวนที่มุ่งหน้าไปโจชิ แล้วนั่งไปถึงซาวาระ เมื่อไปถึงซาวาระ นั่งรถไฟสาย JR คาชิมะที่มุ่งหน้าไปยังคาชิมะจินกู และนั่งไปจนถึงอิทาโคะ (ใช้เวลาประมาณ 110 นาที)