Lễ hội đèn lồng Phật giáo

Mười ngàn ngọn nến thắp sáng trên mặt đất chi nhánh đền vùng Đông Kanto này của chùa Yakushi-ji, một di sản thế giới. Được tổ chức hai lần vào giữa tháng 8 và vào đêm giao thừa năm mới, sự kiện này vừa đẹp vừa trang trọng, và du khách thuộc mọi tôn giáo đều được chào đón. Đặc biệt là tại sự kiện cuối năm, mọi người được khuyến khích tạ ơn năm cũ và chúc tụng năm mới.

Thời gian:
giữa tháng 8 (ngày chính xác thay đổi tùy năm), 31 tháng 12 (đêm giao thừa)
Địa điểm:
Đền Cho-on-ji (10 phút đi taxi từ nhà ga Itako)