2019.10.10

(English) Number 19 of typhoon

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở English.