ข่าวสาร

กิจกรรม

สถานที่น่าสนใจ

อาหาร

ของที่ระลึก

ความเป็นมา

ความเป็นมาของเมืองอิทาโคะ

เมืองอิทาโคะแต่เดิมสร้างขึ้นบนพื้นที่ซึ่งมีคลองอยู่หลายสายในช่วงสมัยเอโดะเมืองอิทาโคะถือเป็นเมืองขนส่งข้าวและสินค้าต่างๆ แห่งสำคัญโดยจะลำเลียงส่งไปยังเมืองหลวงทางแม่น้ำซึ่งในสมัยนั้นเจ้าของที่นาในระบบศักดินาจะต้องเสียภาษีข้าวประจาปีให้กับรัฐบาลโชกุนโทคุกาวะตู้สินค้าที่ลำเลียงส่งไปยังเมืองหลวงเอโดะ (ปัจจุบันคือโตเกียว) ที่ส่งมาจากโทโฮคุที่อยู่ทางเหนือก็มักจะมาต้องมาผ่านเมืองอิทาโคะแห่งนี้เสมอ ด้วยปัจจัยเรื่องการขาดถนนสามารถใช้สัญจรได้สะดวกในสมัยก่อน ทาให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองอิทาโคะแห่งนี้จาเป็นต้องเดินทางสัญจรด้วยเรือฝางเพื่อเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งภายในเมือง ทำให้เกิดธรรมเนียมการให้เจ้าสาวเดินทางเพื่อย้ายเข้าไปอยู่ในครอบครัวของว่าที่เจ้าบ่าว ที่เรียกว่า "โยเมอิริบุเนะ" (เรือส่งเจ้าสาว) ซึ่งเจ้าสาวจะนั่งเรือฝางนี้เพื่อเดินทางไปหาเจ้าบ่าวนั่นเอง เมืองอิทาโคะจึงมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศจากพิธีกรรมอันแสนโรแมนติกนี้เอง เป็นที่เชื่อกันว่านักจิตรกรเขียนภาพอุคิโยเอะในสมัยเอโดะ ที่มีชื่อว่า คัทสึชิคะ โฮคุไซ ได้สร้างผลงานภาพพิมพ์จากบล็อกแม่พิมพ์ไม้ ในผลงานชิ้นเอกของเขาในชุดทัศนียภาพ 36 มุมของภูเขาฟูจิขึ้นจากสวนโกเก็นยามะในเมืองอิทาโคะ ทำให้อิทาโคะเป็นจุดที่ไกลที่สุด ที่โฮคุไซสร้างผลงานเพื่อพรรณนาถึงสัญลักษณ์ของญี่ปุ่นนี้ ในวันฟ้าโปร่งของฤดูหนาว คุณจะมองเห็นภูเขาฟูจิได้ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เหมือนกับในภาพไม่มีผิด ทุกวันนี้ ผลิตภัณฑ์จากข้าวเป็นอุตสาหกรรมหลักของเมืองอิทาโคะ ทั้งเหล้าญี่ปุ่นและขนมเซ็มเบ้ นอกจากนี้ก็ยังมีอาหารทะเลที่เป็นอุตสาหกรรมหลักและมีประวัติศาสตร์ยาวนานในเมืองแห่งนี้อีกด้วย หวังว่าคุณจะได้มาค้นพบความสนุกสนานและขนบธรรมเนียมท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ที่เมืองอิทาโคะ !