การร่ายรำสิงโตแห่งอุวาโด

การร่ายรำสิงโตแห่งอุวาโด มีที่มาซึ่งสามารถนับย้อนไปได้ถึงปี ค.ศ. 1395 และถูกกำหนดให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดอิบารากิด้วย ผู้ร่ายรำจะแต่งกายเป็นสิงโต 3 ตัว ได้แก่ สิงโตตัวผู้ที่มีความดุดัน สิงโตตัวเมียที่มีความอ่อนโยน และสิงโตตัวกลางที่พยายามนำความสมดุลมาสู่สิงโตทั้งคู่  เป็นการร่ายรำประกอบเครื่องดนตรี คือ ขลุ่ยและกลองไทโคะ เพื่ออธิษฐานต่อธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์

วันที่:
23 พ.ย.
สถานที่:
ศาลเจ้าคุนิกามิ (นั่งแท็กซี่ 10 นาที จากสถานีอิทาโคะ)