2020.7.20

รับปรึกษาปัญหาสาหรับคนต่างชาติ ฟรี โดยทนายความ ทางโทรศัพท์ หรือ วิดีโอคอล

วันและเวลา : วันอาทิตย์ที่ 4 และ11 ตุลาคม พ.ศ.2563
เวลา : 10 :00 -15:00 น. (ปิดรับสมัครเวลา 14 :30 น.)
วิธีปรึกษา : ทางโทรศัพท์ 029-244-3811
ทางวิดีโอคอล ใช้บริการได้ทาง LINE /Skype /Messenger
*ผู้ที่ต ิดต่อวิดีโอคอล กรุณาส่งอีเมล์มาจองล่วงหน้า
1.ชื่อ 2.ภาษา 3.ช่องทางที่ต ้องการปรึกษา
อีเมล์ iaiia_consul@ia-ibaraki.or.jp
เรื่องที่ร ับปรึกษา : วีซ่า แรงงาน สมรส ภาษี ระบบประกัน การรักษาพยาบาล
และเรื่องความเป็นอยู่ทั่วไป
(ฟรี ปรึกษาแบบสอบถาม มีล่ามคอยแปล และทุกเรื่องจะเก็บเป็นความลับ)
ภาษาที่ใช้ : ญี่ปุ่น อังกฤษ จีน ไทย ตากาล็อก โปรตุเกส เกาหลี สเปน
อินโดนีเซีย เวียดนาม
สนับสนุนโดย : สมาคมนานาชาติ จ.อิบารากิ สมาคมทนายความ จ.อิบารากิ
สมาพันธ์สมาคมทนายความแถบคันโต
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์รับปรึกษาปัญหาสาหรับคนต่างชาติ
สมาคมนานาชาติ จ.อิบารากิ
โทร. 029-244-3811
แฟกซ์ 029-241-7611
อีเมล์ iaiia_consul@ia -ibaraki.or.jp