2019.8.22

Halloween Party ณ ซุยโก อิตาโกะ ครั้งที่ 4

・กำหนดการ: 26 ตุลาคม 2019

・สถานีที่: ซุยโก อิตาโกะ อายาเมะเอน (เวทีจัดขึ้นเฉพาะกิจ)
Itako-shi, Ayame, 1 Chome−5

・ข้อมูล:

กิจกรรมการเล่นดนตรี (บนเวทีที่จัดขึ้นเฉพาะกิจ) Halloween Party จุดบริการอาหารและเครื่องดื่มจะถูกจัดขึ้นภายในซุยโก อิตาโกะ อายาเมะเอน (สวนดอกไอริส) เพื่อสร้างสีสันให้กับยามค่ำคืนของอ.อิตาโกะ