โรงผลิตเหล้าไอยุ

โรงผลิตเหล้าไอยุ เริ่มกิจการผลิตเหล้ามาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1804 นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมโรงผลิตเหล้าเก่าแก่ถึง 200 ปี และเพลิดเพลินกับการชิมรสชาติผลิตภัณฑ์เหล้าของที่นี่ได้ฟรีอีกด้วย

*ในญี่ปุ่นมีกฎหมายห้ามไม่ให้ขับขี่พาหนะ หรือขี่จักรยานหลังจากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เวลาเปิดทาการ:
9:00 - 17:00 ไม่มีวันหยุด
ค่าผ่านประตู:
ฟรี
ใช้เวลา:
30-40 นาที