วัดโจโชจิ

สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1185 เชื่อกันว่าวัดโจโชจินี้สร้างโดยมินาโมโตะ โนะ โยริโตโมะ ผู้ก่อตั้งรัฐบาลโชกุนที่ปกครองคามาคุระ เพื่อเป็นสิริมงคลในการทำสงคราม ถ้าคุณมาที่นี่ต้องไม่พลาดชมระฆังทองแดงที่ได้รับการจดบันทึกเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมสำคัญของญี่ปุ่น และหอหนังสือซึ่งมิโตะ มิทสึคุนิ หนึ่งในไดเมียวคนสำคัญในสมัยเอโดะ เคยใช้มาก่อน

สถานที่:
นั่งรถ 3 นาที จากสถานีอิทาโคะ
เวลาเปิดทาการ:
ตลอดเวลา
ค่าผ่านประตู:
ฟรี