Diễu hành kiệu

Tại lễ hội 800 năm tuổi này, hơn một chục chiếc kiệu mang tính lịch sử, mỗi kiệu cao khoảng vài mét, được những người tham dự kéo qua thành phố. 3 trong số các kiệu này được chỉ định là tài sản văn hóa của tỉnh Ibaraki.

Thời gian:
thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật đầu tiên của tháng 8
Địa điểm:
xung quanh nhà ga Itako