ขบวนพาเหรดของรถตกแต่งในงานเทศกาล

ในเทศกาลที่เก่าแก่ถึง 800 ปีแล้วนี้ คุณจะได้ชมรถตกแต่งในงานเทศกาลทางประวัติศาสตร์มากมาย รถตกแต่งแต่ละคันมีความสูงหลายเมตร จะถูกลากไปทั่วเมืองโดยผู้ที่ร่วมเดินในขบวนพาเหรด และรถตกแต่ง 3 คันจากทั้งหมด ถูกออกแบบมาให้สะท้อนถึงวัฒนธรรมของจังหวัดอิบาราคิ

วันที่:
วันศุกร เสาร์และอาทิตย์แรกของเดือนส.ค.
สถานที่:
บริเวณรอบสถานีอิทาโคะ