Bánh gạo Senbei

Senbei, tức là bánh gạo Nhật Bản, đã luôn là một trong những đặc sản của Itako nhờ truyền thống canh tác lúa trong khu vực. Mặc dù chỉ có một số ít các nhà làm Senbei còn lại trong Itako, các cửa hàng này vẫn làm theo phương pháp thủ công truyền thống và phục vụ bánh gạo tươi thực hiện hàng ngày.