ขนมเซ็มเบ้


ขนมเซ็มเบ้ หรือแครกเกอร์แป้งข้าวเจ้าของญี่ปุ่น เป็นสินค้าขึ้นชื่อตลอดกาลอีกอย่างหนึ่งของเมืองอิทาโคะ ซึ่งเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์สามารถปลูกข้าวได้มากมาย ถึงแม้จะเหลือผู้ผลิตขนมเซ็มเบ้ที่ทำจากมือหลงเหลืออยู่เพียงเจ้าเดียว ที่ร้านก็ยังคงยึดถือวิธีการทำเซ็มเบ้แบบดั้งเดิมเอาไว้ และเสิร์ฟขนมเซ็มเบ้ที่ทำจากข้าวให้ผู้คนได้ทานกันสดๆ ทุกวัน