Tour 12 cây cầu

Cuộc du ngoạn bằng thuyền dọc theo tuyến đường thủy của Itako sẽ đưa bạn đến 12 cây cầu khác nhau. Tận hưởng thời gian thư giãn trên chiếc thuyền truyền thống và tưởng tượng ra như đang sống ở Itako một trăm năm về trước, khi mà các kênh rạch được sử dụng làm sự giao thông. Phong cảnh nhìn từ thuyền đặc biệt đẹp tuyệt vời khi hoa diên vĩ nở hoa.

Tour sông Maekawa 12 cây cầu

30 phút
Cho đến 5 hành khách giá sẽ là 5000 yen/thuyền; nếu số khách gia tăng thì sẽ là 1000 yen cho mỗi khách tăng

Tour Katozu 12 cây cầu

A Tour – 70 phút
Cho đến 5 hành khách giá sẽ là 7000 yen/thuyền; nếu số khách gia tăng thì sẽ là 1400 yen cho mỗi khách tăng

B Tour – 50 phút
Cho đến 5 hành khách giá sẽ là 6000 yen/thuyền; nếu số khách gia tăng thì sẽ là 1200 yen cho mỗi khách tăng

C Tour – 40 phút
Cho đến 5 hành khách giá sẽ là 5000 yen/thuyền; nếu số khách gia tăng thì sẽ là 1000 yen cho mỗi khách tăng

*Chỉ có tour Maekawa 12 cây cầu và tour A hoạt động trong thời gian có lễ hội hoa diên vĩ.

Tour chèo thuyền tay

Dịch vụ chèo thuyền tay chỉ hoạt động trong thời gian có lễ hội hoa diên vĩ. Những dịch vụ này riêng biệt với các tour du lịch 12 cầu.