ทัวร์ชมสะพาน 12 แห่ง

เรือนำเที่ยวที่จะล่องไปตามคลองของเมืองอิทาโคะนี้จะพาคุณไปชมสะพานต่างๆ 12 แห่งด้วยกัน โดยจะเดินทางผ่านคลองหลายสาย ใช้เวลาผ่อนคลายบนเรือสไตล์เก่าแก่ แล้วลองจินตนาการย้อนกลับไปถึงบรรยากาศของชีวิตที่อิทาโคะนี้เมื่อร้อยปีที่แล้วดูว่าเป็นอย่างไร ทิวทัศน์ที่มองจากบนเรือจะยิ่งสวยงามมากในช่วงที่ดอกไอริสบานสะพรั่ง

ทัวร์ชม 12 สะพาน แม่น้ำมาเอะคาวะ

30 นาที
5000 เยน / สูงสุด 5 คนต่อเรือ 1 ลำ; คิดค่าโดยสารเพิ่ม 1000 เยนต่อคน

ทัวร์ชม 12 สะพาน คาโทซึ

ทัวร์ A – 70 นาที
7000 เยน / สูงสุด 5 คนต่อเรือ 1 ลำ ; คิดค่าโดยสารเพิ่ม 1400 เยนต่อคน

ทัวร์ B – 50 นาที
6000 เยน / สูงสุด 5 คนต่อเรือ 1 ลำ ; คิดค่าโดยสารเพิ่ม 1200 เยนต่อคน

ทัวร์ C – 40 นาที
5000 เยน / สูงสุด 5 คนต่อเรือ 1 ลำ ; คิดค่าโดยสารเพิ่ม 1000 เยนต่อคน

*ทัวร์ชม 12 สะพานมาเอะคาวะ และทัวร์ A จะมีเฉพาะช่วงเทศกาลชมดอกไอริส

ทัวร์เรือพาย

บริการทัวร์เรือพายจะเปิดช่วงระหว่างเทศกาลชมดอกไอริส และไม่ได้รวมอยู่ในบริการทัวร์ 12สะพาน